Kyoto TowerGiappone 2019

Miyajima - Santuario di Itsukushima, Torii Gate e Monte Misen