Kyoto TowerGiappone 2019

Kyoto
Templi Kinkaku-ji, Ryoanji, Ginkaku-ji,
Onen-in, yasaka e Parco Murayama

 • L'ingresso del Tempio Kinkaku-ji

  L'ingresso del Tempio Kinkaku-ji

 • L'ingresso del Tempio Kinkaku-ji

  L'ingresso del Tempio Kinkaku-ji

 • La

  La "Pagoda dorata"

 • La

  La "Pagoda dorata"

 • La

  La "Pagoda dorata"

 • Kinkaku-ji

  Kinkaku-ji

 • Kinkaku-ji

  Kinkaku-ji

 • Kinkaku-ji

  Kinkaku-ji

 • Il giardino di Kinkaku-ji

  Il giardino di Kinkaku-ji

 • Il

  Il "Giardino di Pietre" del tempio Ryoanji

 • Ryoanji

  Ryoanji

 • Il giardino di Ryoanji

  Il giardino di Ryoanji

 • Il giardino di Ryoanji

  Il giardino di Ryoanji

 • Tempio Ginkaku-ji

  Tempio Ginkaku-ji

 • Tempio Ginkaku-ji

  Tempio Ginkaku-ji

 • Il Giardino Zen di Ginkaku-ji

  Il Giardino Zen di Ginkaku-ji

 • Il Giardino Zen di Ginkaku-ji

  Il Giardino Zen di Ginkaku-ji

 • Il Giardino Zen di Ginkaku-ji

  Il Giardino Zen di Ginkaku-ji

 • Il Parco di Ginkaku-ji

  Il Parco di Ginkaku-ji

 • Il Parco di Ginkaku-ji

  Il Parco di Ginkaku-ji

 • Il Parco di Ginkaku-ji

  Il Parco di Ginkaku-ji

 • Il Parco di Ginkaku-ji

  Il Parco di Ginkaku-ji

 • Il Parco di Ginkaku-ji

  Il Parco di Ginkaku-ji

 • Il Tempio di Ginkaku-ji

  Il Tempio di Ginkaku-ji

 • Ginkaku-ji

  Ginkaku-ji

 • Il Tempio Onen-in

  Il Tempio Onen-in

 • Il Tempio Onen-in

  Il Tempio Onen-in

 • Il Tempio Onen-in

  Il Tempio Onen-in

 • Il Tempio Onen-in

  Il Tempio Onen-in

 • Il sentiero del Filosofo

  Il sentiero del Filosofo

 • Il Tempio di Yasaka

  Il Tempio di Yasaka

 • Il Tempio di Yasaka

  Il Tempio di Yasaka

 • Parco Murayama

  Parco Murayama

 • Parco Murayama

  Parco Murayama