Kyoto TowerGiappone 2019

Tokyo - Ueno, Asakusa e Tempio Senso-ji

 • Ueno

  Ueno

 • Parco di Ueno

  Parco di Ueno

 • Ueno

  Ueno

 • Ueno

  Ueno

 • Ueno

  Ueno

 • Foglietti votivi

  Foglietti votivi

 • Ueno

  Ueno

 • Kaminarimon

  Kaminarimon

 • Kaminarimon con selfie

  Kaminarimon con selfie

 • Nakamise Dori

  Nakamise Dori

 • Tempio Senso-ji

  Tempio Senso-ji

 • Tempio Senso-ji

  Tempio Senso-ji

 • Tempio Senso-ji

  Tempio Senso-ji

 • Tempio Senso-ji

  Tempio Senso-ji

 • Tempio Senso-ji

  Tempio Senso-ji

 • Tempio Senso-ji

  Tempio Senso-ji

 • Tempio Senso-ji

  Tempio Senso-ji

 • Tempio Senso-ji

  Tempio Senso-ji

 • Tempio Senso-ji

  Tempio Senso-ji

 • Tempio Senso-ji

  Tempio Senso-ji