Kyoto TowerGiappone 2019

Tokyo - Yoyogi Garden e Tempio Meiji Jinju

 • Ingresso del Parco Yoyogi

  Ingresso del Parco Yoyogi

 • Parco Yoyogi

  Parco Yoyogi

 • Parco Yoyogi

  Parco Yoyogi

 • Parco Yoyogi

  Parco Yoyogi

 • Parco Yoyogi

  Parco Yoyogi

 • Parco Yoyogi

  Parco Yoyogi

 • Ingresso del Tempio Meiji Jinju

  Ingresso del Tempio Meiji Jinju

 • Tempio Meiji Jinju

  Tempio Meiji Jinju

 • Targhette votive

  Targhette votive

 • Targetta votiva

  Targetta votiva

 • Tempio Meiji Jinju

  Tempio Meiji Jinju

 • Tempio Meiji Jinju

  Tempio Meiji Jinju

 • Iris garden

  Iris garden

 • Iris garden

  Iris garden

 • Iris garden

  Iris garden